in vrije medewerking: Lutgard ESTERCAM

Over Lutgard

Advocaat Estercam Lutgard behaalde het diploma van doctor in de Rechten aan de KuLeuven.
Haar lange praktijkervaring stelt haar in staat een snelle en scherpe analyse te maken van de juridische probleemstellingen. In de loop van haar beroepsactiviteit maakte zij deel uit van diverse advocatenkantoren. Dit liet haar toe zich te verdiepen in vele domeinen van het Recht.

Haar huidige voorkeurmateries behelzen :

-Het familierecht in al haar facetten. Met een bijzondere toespitsing op de behandeling van de echtscheidingen en het familiaal vermogensrecht.
-Het handels-en Ondernemingsrecht
-Het verbintenissenrecht
-Het verkeersrecht
-Het Bouwrecht

Wettelijke informatie met betrekking tot Lutgard