Alain DE LAET

Over Alain

Geboren in 1966.
Studeerde af als Licentiaat in de Rechten in 1989 aan de U.I.A. Na een jaartje legerdienst, startte hij in 1990 zijn professionele carrière aan de Balie te Antwerpen.

Als actief lid van diverse verenigingen in Malle, waar hij woont, is zin voor organisatie hem niet vreemd.

Deze eigenschap wordt ook op professioneel vlak door zijn kantoorgenoten als een meerwaarde ervaren.

Gedurende zijn stage werd hij steeds gestimuleerd om zelf een kantoor uit te bouwen, zonder het voordeel van een groepsverband uit het oog te verliezen.

Hij zal U graag hetzij persoonlijk, hetzij samen met zijn kantoorgenoten bijstaan, niet alleen op het kantoor te Antwerpen, maar ook op het kantoor te Malle, Meirakkerweg 18.

Wettelijke informatie met betrekking tot Alain