Arnt PROOST

Over Arnt

Arnt combineerde zijn studies rechten in avondonderwijs met werk in de bouwsector en met zijn legerdienst, en behaalde als werkstudent het diploma “licentiaat in de rechten” cum laude aan de Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.) in 1994.

Hij ging na zijn studies op stage naar Zuid-Afrika waar hij in het kantoor Van Wellbergen & Associates gevestigd in Midrand geconfronteerd werd met acute problemen van ondernemings- en arbeidsrechtelijke aard.

Vanaf oktober 1995 vatte hij zijn stage aan de Balie te Antwerpen aan, en beëindigde deze met succes in oktober 1998.

In de zomer van 1999 begon hij met beperkte middelen zijn eigen kantoor. Hij stelde vanaf 2001 medewerkers aan om mee in de opvolging van het snel toenemend aantal zaken te voorzien.

Arnt hecht aan voortdurende studie, en combineert zodoende nog steeds werk en studie. Naast zijn werk, en de meerdere studiedagen/bijscholingen die jaarlijks gevolgd worden, voleindigde hij zodoende intussen nog met succes volgende bijkomende universitaire studie’s:

• 2002: Master in business law, U.I.A., cum laude,
• 2005: “bemiddelaar in familiezaken”, U.I.A. en RUG, (opleiding kent geen graden).
• 2008: “Master in het Notariaat”, Vrije Universiteit Brussel, cum laude,
• 2016: “Post universitaire opleiding Curator & Vereffenaar ”, K.U.L.(opleiding kent geen graden)

Arnt behandelt het verbintenissenrecht in de ruime zin, en spitst zich toe op bouwgeschillen, en problemen die betrekking hebben op de notariële praktijk, w.o. in het bijzonder geschillen betrekking hebbende op vastgoed. Arnt wordt op regelmatige basis ingeschakeld door notarissen en andere advocaten die op hem beroep doen.

Wettelijke informatie met betrekking tot Arnt