LITEM - Advocatenkantoor

Over Litem

Litem is een jong en dynamisch kantoor, gekenmerkt door zijn doelstellingen.

Litem is geen verzameling van advocaten, wel een team, dat uw dossier ook consequent als team wil behandelen.

Daardoor is uw dossier niet afhankelijk van een enkele opinie, doch van de zorgvuldige afwegingen van een team van bekwame en geschoolde advocaten, wat de kans op succes vergroot.

De vennoten en medewerkers bij Litem stellen vast dat de behandeling van de lopende zaken in de juridische wereld - en niet in het minst de advocatuur - aan verandering toe is.

Buiten het strikt legale en technische werk, is er nood aan een betere, duidelijkere en meer open communicatie met cliënten.

Zonder haar juridische en technische kwaliteiten te verwaarlozen, heeft Litem gekozen voor een nieuwe aanpak.

Niet enkel de technisch-juridische aspecten van een zaak zijn van belang. Het overzicht, de feedback aan de cliënten en het meedenken aan constructieve oplossingen staan eveneens centraal.

Litem beseft maar al te goed dat een ‘gewonnen zaak’ voor de rechtbank, niet altijd gelijk staat met een degelijke constructieve oplossing. Elke rechtszaak heeft immers zijn tijdsverloop en z'n prijs, waardoor een zaak soms (te) lang aansleept, terwijl de kosten (te) hoog oplopen.
Litem wenst dan ook niet in een ‘ivoren toren’ te zitten en wil haar cliënten, reeds bij aanvang van een zaak, steeds bijstaan met een correct en cliëntgericht advies.

Bovendien wil zij haar cliënten steeds op de hoogte houden van elke ontwikkeling in de lopende dossiers. Vandaar dat een telefoontje volstaat om binnen de 24 u. een volledig overzicht te krijgen van de stand van het dossier.

Dit overzicht zal steeds vergezeld zijn van een helder beeld van de gemaakte kosten en erelonen exclusief BTW.

Wenst u een overzicht van alle uitstaande dossiers? Geen probleem, het wordt u op korte termijn bezorgd.

Daarbij streeft Litem naar een nog snellere en efficiëntere overzichtsstructuur.

Dit team heet u van harte welkom !